https://www.yaara-shadur.co.il

היפרדות בטנית

שאלות ותשובות על היפרדות בטנית.
 
1.היפרדות בטנית זה מסוכן? לא.
לא נמצא במחקרים שהיפרדות בטנית מסכנת את בריאות האישה, ולרוב נשים ינתחו היפרדות מסיבות אסטטיות בלבד.
 
2. היפרדות בטנית זאת בעיה בשרירים? לא.
היפרדות זה ליקוי ברקמה שמחברת בין השרירים שנמצאים משני צידי הבטן ונקראת לינאה אלבה (הקו הלבן). רקמה זו נמתחת או נקרעת חלקית ולכן השרירים מתרחקים זה מזה.
 
3. היפרדות בטנית יש רק לנשים אחרי לידה? לא.
עודף משקל עם הרבה שומן בטני יכול למתוח את הלינאה אלבה, ולכן נראה היפרדות גם אצל גברים עם כרס גדולה, היפרדות יכולה להיות תוצאה של עבודה אינטנסיבית ולא נכונה עם הרמת משקלים כבדים ולעיתים נראה היפרדות גם אצל תינוקות (שלרוב ניסגרת לבד).
 
4. היפרדות בטנית גורמת לכאבי גב? לא.
לא נמצא במחקרים קשר סיבה ותוצאה בין היפרדות ביטנית לכאבי גב. מכיוון ששכיחות שני הדברים גבוהה יחסית הם עשויים להופיע ביחד אצל אותה אישה. מחקרים בדקו שכיחות כאבי גב 6 ו 12 חודשים לאחר לידה בקבוצות נשים עם ובלי היפרדות ביטנית. החוקרים לא מצאו הבדלים בין הקבוצות.
 
5. מותר לעשות כפיפות בטן? כן.
רוב הפרוטוקולים לסגירת היפרדות מבוססים על תרגילי בטן ובמחקר אחד כפיפות בטן הראו עדיפות על פלאנקים. רצוי לקבל הדרכה לביצוע מיטבי של התרגילים.
 
6. לנשים עם היפרדות בטנית יש יותר בעיות ברצפת האגן? כן.
היפרדות היא ליקוי ברקמת חיבור שמושפע מהריון ולידה כמו גם ליקויים ברקמת חיבור ברצפת האגן. אולם זו אינה ההיפרדות שגורמת לליקויים אלו אלא האיכות של רקמת החיבור. כאשר יש ליקויים בתפקוד רצפת האגן – מומלץ לפנות לטיפול.
 
7. הריון "גדול" מגדיל את הסיכון להיפרדות? לא.
לא נמצאו לכך סימוכין מחקריים משנבדקו עלית משקל אצל האישה, היקף הבטן ומשקל העובר.
 
8. ניתוח קיסרי מגדיל את הסיכון להיפרדות? במקצת.
בניתוח קיסרי יש פגיעה בלינאה אלבה. מחקר אחד מצא עליה בשכיחות היפרדות בטנית אצל נשים שעברו יותר מניתוח קיסרי אחד.
 
9. אם יש היפרדות אסור להרים משקל כבד? תלוי.
מותר, אלא שרצוי לעשות זאת עם ליווי והדרכה ובטכניקה נכונה.
 
10. היפרדות בטנית עלולה לגרום לכליאת לולאת מעי? לא.
כליאת לולאת מעי עלולה להתרחש כשיש בקע (הרניה), שזו פגיעה ברקמות עמוקות יותר.
 
11. האם ניתן לשקם את הבטן לאחר היפרדות?
ניתן בהרבה מיקרים לשפר את מראה הבטן וכן את מצב הלינאה אלבה על ידי חיזוק שרירי הבטן, שימוש בהעמסה מדורגת המסייעת לשיקום רקמת החיבור, ולימוד ויסות לחצים בטניים בעת הפעילות כך שתפחת הופעת הבליטה האפיינית.
 
12. זה יכול לעבור לבד?
נראה שיש שיפור ספונטאני לאורך זמן בהרבה מיקרים, אולם המחקר על כך לוקה בחסר.
 
13. האם כדאי להשתמש בחגורת בטן?
קיימת השערה ששימוש בחגורת בטן מיד לאחר הלידה עשוי לתת תמיכה לקיר הבטן, ולתמוך ביציבה טובה במהלך פעולות יומיום. במחקר שבוצע בכדי לבסס השערה זו חולקו באקראי 30 נשים לשתי קבוצות שוות – קבוצת תרגול וקבוצה שהשתמשה בחגורה מיומיים לאחר הלידה, ולמשך שישה שבועות. שתי הקבוצות השתפרו אך בקבוצה שביצעה תרגילים היה גם יותר צמצום של המרווח וגם השתפר כוח השרירים. כלומר : ניתן להשתמש בחגורה אך תרגול נמצא יעיל יותר.
 
במידה ואת חשה הפרעה תפקודית כללית או של רצפת האגן או שיש שינוי במראה הבטן- בואי להיבדק, אבל חשוב לחזור ולהדגיש שהיפרדות נחשבת יותר בעיה אסתטית הגורמת לאי נוחות מאשר משהו המסכן את בריאותך.
IMG_7371 (2)