https://www.yaara-shadur.co.il

לנשות מקצוע

קבוצות לליווי מקצועי (מנטורינג)

פיזיותרפיסטית צעירה (יותר או פחות) מסיימת את ההכשרה הבסיסית בתחום רצפת האגן ו"נזרקת" לעבודה. ברוב המקרים היא עובדת לבד, בחדר סגור ולעתים קרובות גם ללא צוות תומך.
אין כמו מפגש מקצועי ללמידה משותפת, התייעצות ושיתוף.

 קבוצות ה"מנטורינג" נפגשות איתי ו/או עם שותפתי להדרכה אחת למספר שבועות.

המפגשים אינם קורס ואין הכוונה להציג דרך או מתודה אלא לתת מענה לסוגיות יומיומיות, כאלו שעולות מהקבוצה, הן בתחום המעשי והן בתחום התקשורת.

המפגשים לא נועדו לתת תשובות חד משמעיות או טכניקות מתקדמות, הם נועדו לפתוח את הראש, לעורר שאלות ולעודד חשיבה עצמאית ויצירתית.

סדנאות

קורסים

טיפול ברצפת האגן בגישה אינטגרטיבית – שילוב עקרונות תורת האימון בתכנית השיקום, מנחי אבחון פונקציונאליים ופתרונות לטיפול אישי וקבוצתי.

קורס רצפת האגן באימון גופני ותנועה- בשגרה, בהריון ולאחר לידה


ייעוץ פרטני