https://www.yaara-shadur.co.il

סדנה לפיזיותרפיסטיות בנושא כאבים ביחסי מין

הסדנה בת ארבע שעות וכוללת

הדרכה פרונטאלית ודיון    

תרגול נשימה והרפיה

 מדיטציית  body scan

 עקרונות בדמיון מודרך.

 עקרונות לשימוש במאמני נרתיק ובאביזרים אחרים

 טיפול מנואלי

 תרגילים ומתיחות

 "שלושת המפתחות" לחדירה

  "גבולות הגזרה"